Tamil

Radhe Shyam (2021) – Tamil
Annaatthe – (2021)
Laabam – (2021)
Aalambana – (2021)
Vendhu Thanindhathu Kaadu – (2021)
Netrikann – (2021)
Karnan – (2021)
Doctor – (2021)
Ayalaan – (2021)
Sulthan (2021) – Tamil