Telugu

SR Kalyanamandapam – (2020)
Vakeel Saab – (2020)
V – (2020)
Colour Photo – (2020)
Solo Brathuke So Better – (2020)
Acharya – (2020)
Adipurush – (2021)
Pogaru – (2020)
Palasa 1978 – (2020)
Rang De – (2020)