Telugu

Akhanda – (2021)
RRR (2021)
Radhe Shyam – (2021)
Shyam Singha Roy – (2021)
Pushpa – (2021)
Chalo Premiddam – (2021)
Anubhavinchu Raja – (2021)
Drushyam 2 – (2021)
Sammathame – (2021)
Skylab – (2021)