Telugu

Dhada – (2011)
Oka Laila Kosam – (2014)
Ye Maaya Chesave – (2010)
Sahasam Swasaga Sagipo – (2016)
Premam – (2016)
Manam – (2014)
100% Love – (2011)
Badrinath – (2011)
Vedam – (2010)
Rudramadevi – (2015)