Telugu

Spark – (2023)
Gandeevadhari Arjuna – (2023)
Love Reddy – (2023)
Jailer (2023) – Telugu
Gangs of Godavari – (2023)
Bro – (2023)
Chandramukhi 2 (2023) – Telugu
Baby – (2023)
Jawan (2023) – Telugu
Bhola Shankar – (2023)